Dutch Mother-Tongue Program (NTC)

QSI International School of Atyrau is pleased to partner with "de Oranje Kameel” to offer the Dutch Mother-Tongue Program (NTC) to our students.

Children in NTC will attend Dutch classes during their class’s Language Other than English (LOE) time. This precludes DMTP students from attending other language courses (Russian and Kazakh). Children in the 3 and 4-year-old level may miss some of their class, activity, or nap time to attend Dutch class.

3-year old children will attend Dutch lessons three days a week. 4-year-old and older children will attend Dutch lessons five days a week.

 


 

Beste (aanstaande) ouders,

Van harte welkom op de speciale website van De Oranje Kameel/QSI Dutch stream. We zijn blij en trots dat er NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) op QSI Atyrau aangeboden kan worden!

In Atyrau is een groep met Nederlandstalige medewerkers van bedrijven werkzaam in Kazachstan. Deze groep is sinds 2001 aanwezig, maar groeide met name vanaf 2009. Hierdoor bestond in 2011 de behoefte om Nederlands onderwijs aan te bieden, waarbij de constructie is aangegaan met QSI International School of Atyrau om dit op te zetten. Na enkele roerige jaren, waarin het leerlingenaantal ook weer drastisch afnam en voor alternatieve oplossingen gekozen moest worden, is er sinds januari 2019 weer volwaardig NTC-onderwijs bij QSI Atyrau.

De Oranje Kameel verzorgt NTC-onderwijs in Atyrau voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De missie van ons NTC-onderwijs op de Oranje Kameel is om bij de Nederlandstalige kinderen de interesse en het enthousiasme voor de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur te geven of te behouden, zodat een optimaal leereffect gerealiseerd kan worden dat hen in staat stelt om het Nederlands als moedertaal en de Nederlandse/Vlaamse identiteit optimaal te ontwikkelen. Door gebruik te maken van methodes die aansluiten bij de kerndoelen en referentieniveaus zoals deze zijn geformuleerd door het Ministerie van Onderwijs in Nederland zorgt onze afdeling ook voor aansluiting met het Nederlandse of Vlaamse onderwijs.

Zoals hierboven uitgelegd, krijgen de leerlingen elke dag 45 minuten les (met uitzondering van de peuters). In deze lessen staat woordenschatontwikkeling, (technisch en begrijpend) lezen en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid centraal. Waar mogelijk gebruiken we cooperatieve werkvormen, zodat leerlingen vooral leren de taal te gebruiken en het onderwijs interactief is.

Natuurlijk hebben we ook aandacht voor culturele aspecten. Door gebruik te maken van Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen komen actuele zaken die in Nederland of Belgie spelen aan bod. Ook vieren we de belangrijkste feesten zoals Sinterklaas en Koningsdag.

We maken graag kennis met u als u op schoolvisite bent, of al eerder via de e-mail of skype. U kunt de Nederlandse coordinator bereiken via leandra-lok@atyrau.qsi.org. kunt het bestuur van de Oranje Kameel bereiken via het volgende adresOranjekameelatyrau@outlook.com.

Tot ziens bij de Oranje Kameel!